Mag ik onder de AVG persoonsgegevens van kinderen verwerken?

 

Ja, u mag gegevens van kinderen verwerken. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming.

 

Toestemming bij online verwerking

Verwerkt u gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media? Dan mag u dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen doen met toestemming van de ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt). Deze eis geldt specifiek wanneer u een kind een aanbod doet dat valt onder ‘diensten van de informatiemaatschappij’. Dus als u persoonsgegevens van kinderen wilt gebruiken voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen.

 

Check wie toestemming heeft gegeven

Wees u er van bewust dat kinderen extra kwetsbaar zijn. Zij kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom bent u volgens de AVG verplicht om een redelijke inspanning te leveren om te checken dat de toestemming is gegeven door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind draagt. U moet dit kunnen aantonen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Let op: richt u zich op kinderen in een ander EU-land? De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt EU-landen de mogelijkheid om de grens voor toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. Van die mogelijkheid wordt in Nederland waarschijnlijk geen gebruik gemaakt.

 

Bron: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl