Privacywetgeving

De AVG online totaaloplossing

Avgonline.nl helpt uw organisatie te voldoen aan de verantwoordingsplicht om met documenten te kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Met de methode van avgonline.nl maakt u uw organisatie in 10 stappen aantoonbaar compliant met de privacy wetgeving. Met online invulformulieren en voorbeeld documenten wordt u door het hele 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens heen geloodst, zodat u zeker weet dat alle punten uit de AVG privacy wetgeving van A tot Z zijn doorgenomen.

Als u alle 10 stappen heeft doorlopen kunt u met de documenten in uw “AVG dossier” aantoonbaar laten zien dat u voldoet aan de Privacy wetgeving. De methode van AVG online voldoet tevens aan de AVG-normering van Brand Compliance, waarmee u via een onafhankelijke externe auditor een AVG-certificering kunt aanvragen.