Privacywetgeving

Waar moet uw organisatie aan voldoen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie heeft u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gedaan in de vorm van een 10-stappenplan.

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:

  1. Bewustwording
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Overzicht verwerkingen
  4. Data protection impact assessment (DPIA)
  5. Privacy by design & privacy by default
  6. Functionaris voor de gegevensbescherming
  7. Meldplicht datalekken
  8. Verwerkersovereenkomsten
  9. Leidende toezichthouder
  10. Toestemming

Een uitgebreide toelichting op het 10-stappen plan van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op: de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Om u te helpen met het AVG 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens is de methode van avgonline.nl ontwikkeld. Met online invulformulieren en voorbeeld documenten wordt u door het hele 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens heen geloodst. Nadat u het 10-stappenplan heeft doorlopen kunt u met de documenten in uw “AVG dossier” aantoonbaar laten zien dat u voldoet aan de Privacy wetgeving en dus ook uw verantwoordingsplicht.

Lees verder: De AVG online totaaloplossing