Privacywetgeving

Waar moet uw organisatie aan voldoen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisatie hebben meer verplichtingen. De nadruk ligt op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gedaan in de vorm van een 10-stappenplan.

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:

  1. Bewustwording
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Overzicht verwerkingen
  4. Data protection impact assessment (DPIA)
  5. Privacy by design & privacy by default
  6. Functionaris voor de gegevensbescherming
  7. Meldplicht datalekken
  8. Verwerkersovereenkomsten
  9. Leidende toezichthouder
  10. Toestemming

Een uitgebreide toelichting op het 10-stappen plan van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op: de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Om u te helpen met het AVG 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens is de methode van avgonline.nl ontwikkeld. Met online invulformulieren en voorbeeld documenten wordt u door het hele 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens heen geloodst. Nadat u het 10-stappenplan heeft doorlopen kunt u met de documenten in uw “AVG dossier” aantoonbaar laten zien dat u voldoet aan de Privacy wetgeving en dus ook uw verantwoordingsplicht.

Lees verder: De AVG online totaaloplossing