Zijn er al onderzoeken en/of controles geweest van de Autoriteit Persoonsgegevens?

 

Ja, de AP is gestart met een onderzoek.

Er is halverwege juli een onderzoek door de AP gestart om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven. Bij een willekeurige steekproef van dertig organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij de AVG geïmplementeerd hebben binnen hun organisaties. Er dient onder andere een register van verwerkingsactiviteiten overhandigd te worden.

Sectoren

De AP voert de steekproef uit bij de volgende tien sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf, bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties zitten verspreid over heel Nederland.

Register van verwerkingen

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderdeel hiervan is dat organisaties in sommige situaties een register van verwerkingen moeten hebben. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken.

Organisaties zijn verplicht het register te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. Het register is verplicht voor alle organisaties als zij voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • zij verwerken structureel gegevens, bijvoorbeeld gegevens over hun werknemers,
  • zij verwerken gegevens met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokken personen,
  • zij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst of gezondheid.

Het merendeel van de organisaties (groot of klein) zal voldoen aan de eerste criteria; het structureel verwerken van persoonsgegevens. Als u personeel in dienst heeft of klantrelaties heeft dan voldoet u al snel aan deze criteria.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens