AVG online helpt uw organisatie aantoonbaar te voldoen aan erkende AVG/GDPR privacywetgeving certificering.

Doe-het-zelf met AVG online!

AVG CERTIFICERING

AVG certificering en AVG online

Als u alle 10 stappen heeft doorlopen kunt u met de documenten in uw “AVG dossier” aantoonbaar laten zien dat u voldoet aan de Privacy wetgeving.

Uw “AVG dossier” is uw documentenplein binnen AVG online. Hier kunt u voorbeeld documenten downloaden en uw aangepaste documenten uploaden, waarmee u aantoonbaar kunt maken dat u aan de privacy wetgeving voldoet.  Ook genereert u hier uw “Privacy beleid” document in PDF formaat, waarin alle gegevens worden verwerkt die u heeft ingevuld in het 10 stappenplan. Dit “Privacy beleid” document voldoet aan de AVG normering gesteld door Brand Compliance ten behoeve van een eventuele AVG certificering.

Aanmelden voor AVG Online
10 Stappen AVG

Over certificatiestandaard BC5701:2018

Certificatiestandaard BC5701:2018 biedt een raamwerk waarmee organisaties op een systematische wijze invulling kunnen geven aan de eisen van de AVG/GDPR en de daarbij horende verantwoordingsplicht. De standaard is toepasbaar voor alle organisaties die de rol van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker van persoonsgegevens vervullen, ongeacht de omvang of het soort producten/diensten dat wordt geleverd. Na implementatie van de standaard is certificering mogelijk, waarmee organisaties kunnen aantonen aan de eisen van de standaard te voldoen.

Aanmelden voor AVG Online

Waarom een certificatiestandaard voor de AVG/GDPR?

Brand Compliance kreeg afgelopen anderhalf jaar veel vragen van klanten die op zoek waren naar een mogelijkheid om aan te tonen dat zij voldoen aan de beginselen van de privacy wetgeving. Daarnaast bestaat er geen officiële norm en certificering met betrekking tot de AVG/GDPR. Daarop heeft Brand Compliance certificatiestandaard BC 5701:2018(nl) ontwikkelt op basis van de AVG/GDPR. Daarmee kunnen organisaties zowel intern als extern aantonen dat ze aan hun verantwoordingsplicht van de AVG voldoen. De certificatiestandaard is een praktisch en toetsbaar raamwerk met implementeerbare procedures en maatregelen waarmee organisaties hun bedrijfsvoering in overeenstemming kunnen brengen met de privacy regels.

Aanmelden voor AVG Online