Dat hangt ervan af.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan rechtsgeldige toestemming dan de vorige privacywet. Controleer daarom of de manier waarop u toestemming heeft gevraagd wel voldoet aan de AVG.

Heeft u mensen in het verleden niet goed geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing per e-mail, sms of app? Of heeft u om een andere reden niet op de juiste manier om toestemming gevraagd? Dan zult u opnieuw om toestemming moeten vragen.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens