Mag er een kopie van een identiteitsbewijs worden gemaakt?

 

Vraag eerst aan de organisatie waarom het nodig is om een kopie of scan van uw identiteitsbewijs te maken zoals van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Soms is een organisatie verplicht om een kopie/scan te maken, omdat dit in de wet staat.

Zo mogen financiële instellingen een kopie van uw identiteitsbewijs maken om te kunnen bewijzen dat zij aan de identificatieplicht hebben voldaan. En soms is een organisatie wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer (BSN) over te nemen van uw identiteitsbewijs. Uw zorgverleners bijvoorbeeld moeten uw BSN in hun administratie opnemen.

Kopie of scan zonder wettelijke verplichting
Is er geen wet waarop een organisatie het gebruik van een kopie of scan van uw identiteitsbewijs kan baseren? En wil deze organisatie toch een kopie/scan? Dan kunt u ervoor kiezen om een kopie of scan van uw identiteitsbewijs af te geven waarbij u uw BSN en pasfoto afschermt. U kunt hiervoor een ID-cover gebruiken. Dit is een hoesje dat uw BSN en pasfoto onzichtbaar maakt. U kunt ook de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruiken. Of op een papieren kopie zelf uw pasfoto en BSN onleesbaar maken. Let op: uw BSN staat op meerdere plaatsen op uw identiteitsbewijs.

Andere persoonsgegevens op identiteitsbewijs
Als u uw BSN en pasfoto heeft afgeschermd, blijven er nog steeds persoonsgegevens over op uw identiteitsbewijs. Ook voor het gebruik van deze overige persoonsgegevens moet de organisatie een noodzaak hebben. Dit betekent dat de organisatie zich moet afvragen of er een andere manier is om hetzelfde doel te bereiken, waarbij de organisatie geen of minder persoonsgegevens hoeft te gebruiken.

Risico verkleinen
Om het risico voor uzelf verder te verkleinen, kunt u op een papieren kopie schrijven voor welke organisatie de kopie is bedoeld. Schrijf daarbij ook de datum waarop u de kopie afgeeft. Zegt de organisatie dat u niet op de kopie mag schrijven? Vraag dan naar de reden hiervoor. En welke maatregelen de organisatie neemt om misbruik van de kopie te voorkomen. Vraag tot slot de kopie terug.