Is de aanwezigheid van een verwerkingsregister verplicht voor alle bedrijven?

De AVG verplicht alle organisaties die persoonsgegevens (laten) beheren en/of verwerken concreet aan te tonen dat ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze verantwoording wordt inzichtelijk door de activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in een verwerkingsregister. Deze registrerende verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de organisatorische en technische maatregelen die de organisatie voor dit doel heeft geïmplementeerd.