Ik ben nog niet voorbereid op AVG/GDPR Privacy wetgeving van 25 mei 2018. Heb ik nu een probleem?

Ja en nee.

Als het gaat over boetes dan is het zaak om zo snel mogelijk te beginnen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven preventief te controleren. Daarnaast geldt dat iemand ook een melding kan maken, zoals bijvoorbeeld op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Een voorbeeld:
Het hebben van een datalek is geen overtreding, het niet melden van een datalek is wel in overtreding. De AP heeft aangegeven bij een melding vooral te kijken naar wat een organisatie in de afgelopen tijd heeft gedaan om een datalek te voorkomen. Het is dus zaak dat een organisatie aantoonbaar maakt dat er technische en organisatorische maatregelen zijn genomen.

Het aantoonbaar maken hiervan (lees: op de juiste manier beschrijven wat een organisatie heeft gedaan om een datalek te voorkomen) is waar de methode van AVG online voor bedoeld is. Waarschijnlijk heeft u al enkele maatregelen genomen, maar weet u niet precies hoe u nu verder moet. Met AVG online kunt u snel een begin maken met het beschrijven van de bestaande technische en organisatorische middelen door eenvoudige formulieren met invulvelden en kunt u de belangrijkste documenten zoals een verwerkersovereenkomst snel implementeren met de beschikbare voorbeeld documenten.