Is het BSN (BurgerServiceNummer) een bijzonder persoonsgegeven?

 

Nee, volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven maar er komen waarschijnlijk wel speciale regels voor het BSN.

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Passende bescherming én een wettelijke bepaling voor het verwerken is noodzakelijk. Dat het BSN geen bijzonder persoonsgegeven is, wil daarom ook niet automatisch zeggen dat een DPIA niet verplicht is bij grootschalige verwerking van het BSN.

In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) wordt het BSN dus niet als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt. Wel mogen de Europese lidstaten onder de AVG zelf voorwaarden stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN. Artikel 46 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) regelt dat een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, bij de verwerking van persoonsgegevens alleen gebruikt mag worden ter uitvoering van die wet, dan wel voor doelen bij de wet bepaald. In dat artikel staat ook dat bij algemene maatregel van bestuur andere gevallen kunnen worden aangewezen waarin het BSN kan worden gebruikt.
Met artikel 46 UAVG wijzigt de bestaande praktijk voor verwerking van het BSN feitelijk niet.

 

Bron en meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl