Is de AVG van toepassing op mijn organisatie?

 

Wanneer u gegevens verwerkt, dan kan de AVG op u van toepassing zijn. Om deze vraag te kunnen beantwoorden kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

 1. Verwerk ik gegevens?
 2. Zijn deze gegevens persoonsgegevens?

Allereerst moet u vaststellen of de handelingen die u verricht met de gegevens ‘verwerkingen’ zijn. Een verwerking is volgens de Verordening elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Veel voorkomende bewerkingen zijn:

 • verzamelen;
 • vastleggen;
 • opslaan;
 • wijzigen;
 • opvragen;
 • raadplegen;
 • gebruiken;
 • verstrekken;
 • wissen en vernietigen.

In de praktijk komt het er dus op neer dat een verwerkingshandeling al snel een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Verordening is.

De AVG is niet van toepassing op de verwerking van alle soorten gegevens, maar alleen op de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De natuurlijke persoon op wie de gegevens betrekking hebben wordt de betrokkene genoemd.

De Verordening is niet van toepassing op overleden personen, omdat dit volgens de wet geen natuurlijke personen meer zijn. Wanneer de gegevens van een overledene iets zeggen over een andere persoon (meer specifiek de nabestaanden) dan kunnen het wel persoonsgegevens zijn, maar dan betreffen ze niet de overledene, maar de andere, levende persoon.

Opmerking van de Autoriteit Persoonsgegevens

Of een gegeven (voor u) een persoonsgegeven is hangt dus af van diverse factoren. Wanneer u twijfelt of iets een persoonsgegeven is, dan is het verstandig om het gegeven zekerheidshalve toch als zodanig te behandelen. U loopt dan niet het risico dat wanneer het uiteindelijk toch om een persoonsgegeven blijkt te gaan, u niet de noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de Verordening na te leven.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens