Moet een Functionaris Gegevensbescherming gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Ja

 

Organisaties moeten hun functionaris voor de gegevensbescherming (FG) middels een webformulier aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een FG aan te stellen. Een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Andere eisen
De AVG stelt andere eisen aan het aanstellen en het aanmelden van een FG dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op grond van de AVG aanvullende informatie nodig over de FG. Bijvoorbeeld of er sprake is van een verplichte of van een vrijwillige FG. Ook een vrijwillige Functionaris Gegevensbescherming moet aangemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op!
Organisaties die hun FG al eerder hebben aangemeld, moeten dat opnieuw doen. FG-aanmeldingen die niet via het online aanmeldingsformulier zijn gedaan, komen na 25 mei 2018 te vervallen. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming.