Hulp bij privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie heeft u meer verplichtingen onder de AVG. U heeft de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen met documentatie dat uw bedrijf of organisatie zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

De AVG-regelhulp en het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de instantie die u gaat controleren op deze documentatie én om u voor te lichten en verder te helpen. Dit doet de AP met de interactieve AVG-regelhulp en het AVG 10-stappenplan.

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve tool ‘de AVG-regelhulp’ ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

link: Regelhulp voor bedrijven

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u zich op moet voorbereiden. Dit zijn:

 1. Bewustwording
 2. Rechten van betrokkenen
 3. Overzicht verwerkingen
 4. Data protection impact assessment (DPIA)
 5. Privacy by design & privacy by default
 6. Functionaris voor de gegevensbescherming
 7. Meldplicht datalekken
 8. Verwerkersovereenkomsten
 9. Leidende toezichthouder
 10. Toestemming

Link: Autoriteit Persoonsgegevens – Voorbereiding op de AVG

Het volledige AVG-traject met AVG online

AVG online biedt hulp bij privacy aan bedrijven en organisaties om het volledige AVG/GDPR privacywetgeving traject te doorlopen.Met de unieke software van AVG online maakt uw Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) of Data protection officer (DPO) de verplichte documentatie waarmee u aantoonbaar voldoet aan de wetgeving. Na afronding kunt u erkende AVG certificering aanvragen.

Doe-het-zelf software van AVG online

Met de online software van avgonline.nl maakt u de verplichte documentatie om te laten zien dat u voldoet aan de privacywetgeving. Met online invulformulieren en voorbeeld documenten zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements, wordt u door het hele 10 stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens heen geloodst en leert u de juiste stappen te nemen om de AVG volledig te implementeren in uw organisatie.

Meer informatie software AVG online

Compleet AVG pakket voor € 95,00 per maand

De software van AVG online is beschikbaar vanaf € 95,00 per maand excl. BTW.

 • Uw FG / DPO kan direct aan de slag met het maken van de verplichte documentatie en implementatie van de AVG
 • De online software die u gebruikt om de documenten te genereren wordt maandelijks geupdate. Zo voldoet u altijd aantoonbaar aan de privacywetgeving
Bekijk de tarieven